Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu ( plasty, stojiská )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajerov

– čistenie a vývoz mestských a a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– vývoz bio odpadu po skosení zelených plôch