Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  III. obvod

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové kosenie zelených plôch mesta ( Nám. SNP)

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz

– čistenie mesta pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov