Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu, stojiská

– vývoz septikov

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– strojové kosenie zelených plôch mesta

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz

– čistenie mesta pešia zóna