Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– triedenie separovaného zberu ( plasty, hala )

– vývoz septikov

– ručné kosenie zelených plôch mesta ( Budovateľská, Kukučínova, Vajanského )

– hrabanie, vývoz bio odpadu po kosení

– orezy stromov ohrozujúcich bezpečnosť, areál ZDŠ

– rušenie kvetinovej výzdoby mesta, pripravy na výmenu kvetov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta, pešia zóna