Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských košov

– ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz

– čistenie krajníc ( Hviezdoslavova )

– vývoz a pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta, pešia zóna