Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– strojové, ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz ( cintorín Mást )

– čistenie mesta, pešia zóna

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– oprava mestského majetku (mostík park)