Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  IV obvod

– vývoz veľkoobjemovýck kontajnerov

– strojové kosenie zelených plôch mesta ( sídliská )

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta, pešia zóna

– oprava verejného osvetlenia

– osádzanie tabuliek s názvami ulíc