Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu , stojiská 

– čistenie a vývoz mestských košov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala )

– strojové kosenie zelených plôch mesta ( Budovateľská ul. )

– ručné kosenie, hrabanie vývoz, ( sídliská )

– čistenie mesta, náletové papiere,  pešia zóna

– polievanie kvetinovej výzdoby mesta 

– rozvoz obedov pre dôchodcov