Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utrok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separového zberu ( hala, plasty )

– orezy živých plotov

– strojové kosenie zelených plôch mesta

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz

– čistenie krajníc ( Marcheggská )

– polievanie kvetinovej výzdoby mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov