Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov I. obvod

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové kosenie zelených plôch mesta ( Nám. SNP, F.Kostku )

– ručné kosenie

– oprava dopravného značenia

– opravy a údržba mechanizmov VPS

– rozvoz obedov pre dôchodcov