Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na utorok )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– čistenie ulíc po silnom daždi ( Karpatská, Nám. Sv. Trojice )

– orezy stromov a kríkov, úprava cesty ( Malý park, Starý cintorín )

– čistenie mesta, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov