Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové aj ručné kosenie ( Hlavná )

– čistenie krajníc ( Železničná, Dlhá )

– čistenie mesta, pešia zóna

– oprava verejného osvetlenia ( Hroznová, Lipová, Družstevná )

– rozvoz obedov pre dôchodcov