Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– likvidácia a vývoz haluzovín po orezoch stromov a kríkov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– ručné s strojové kosenie ( Malacká, Jilemnického, Marcheggská )

– čistenie mesta, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov