Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– polievanie kvetinovej výzdoby mesta

– ručné kosenie ( cyklotrasa )

– čistenie krajníc ( Mlynská, Budovateľská )

– čistenie mesta, pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov