Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta, pešia zóna

– strojové, ručné kosenie, vývoz bio ( Park )

– orezy stromov a kríkov ( Slovenská, Záhumenská )

– rozvoz obedov pre dôchodcov