Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( plasty, hala )

– čistenie mesta

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz ( F.Kostku, Malacká )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

–