Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných lokalít 

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– zimná údržba komunikácií a chodníkov 

– rozvoz obedov pre dôchodcov