Výkaz činností za 19. októbra 2021

– zimná údržba ulíc mesta – solenie  ( 3,5 h )