Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– čistenie krajníc ( Rímska, Nový cintorín )

– vývoz bio odpadu po orezoch

– rozvoz obedov pre dôchodcov