Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta pešia zóna

– príprava ne veľkonočnú výzdobu mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov