Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na štvrtok aj na piatok )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna, polievanie kvetinovej výsadby

– opravy majetku mesta ( lavičky )

– kontrola verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov