Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov III. obvod

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– kontrola verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov