Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov II.obvod

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských košov

– čistenie mesta pešia zóna

– vývoz divoké skládky stojiská

– rozvoz obedov pre dôchodcov