Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

 – vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov