Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz bio

– čistenie mesta pešia zóna

– úpravy, orezy stromov a kríkov

– oprava kanalizačného poklopu ( Zdravotné stredisko )

– rozvoz obedov pre dôchodcov