Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz

– oprava verejného osvetlenia

– výsadba stromčekov okolo MKIC

– rozvoz obedov pre dôchodcov