Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové, ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz

– úprava a orezy živých plotov a kríkov

– oprava výtlkov na komunikáciách mesta, asfaltová zálievka

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov