Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– kontrola a oprava verejného osvetlenia

– ručné kosenie zelených plôch mesta (cyklochodník )

– príprava na obnovu priechodov pre chodcov na mestských komunikáciách

– rozvoz obedov pre dôchodcov