Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov III. obvod

– čistenie a vývoz mestských košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– výmena piesku na detských ihriskách

– obnova priechodov pre chodcov na komunikáciách mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov