Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna, 

– pristavenie a vývoz VOK

– vianočná výzdoba – kostol a pešia zóna 

– hrabanie lístia + krajnice ( Hlavná )

– rozvoz obedov pre dôchocov