Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov I. obvod

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– rušenie vianočnej výzdoby mesta