Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu okruh na piatok

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala. plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– čistenie zámockého parku

– oprava chodníka Marcheggská- pokračujeme 

– oprava verejného rozhlasu