ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU V STUPAVE

V sobotu 20.8.2022 od 9,00 do 12,00 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Realizovať ho bude oprávnená firma- ARGUSS s. r. o, na Zbernom dvore na Mierovej ulici v Stupave.
Z nebezpečného odpadu môžete odovzdať:  farby, lepidlá, pesticídy, žiarivky, rozpúšťadlá, brzdové kvapaliny, nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky, oleje a tuky, batérie a akumulátory, kovové, plastové alebo sklenené obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami.
Upozornenie:
Nebezpečný odpad sa bude odoberať výlučne v danom termíne.
Farby budú odobraté z jednej domácnosti v množstve do 20 kg, riedidlá 20 kg, oleje 20 kg. Zberný dvor slúži iba pre fyzické osoby, nie pre živnostníkov.

Zdieľať:

Ďalšie články

ZMENA VÝVOZU ODPADU POČAS SVIATKU 15.9.

Keďže na štvrtok 15. septembra pripadá štátny sviatok, prebehne štvrtkový zber komunálneho odpadu v piatok 16. septembra. Rovnako bude počas sviatku zatvorený aj zberný dvor.