ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Dňoch 31. marca a 1. apríla 2023 budú na Zbernom dvore pristavené veľkoobjemové kontajnery na nadrozmerný komunálny odpad. Patrí do nich taký odpad, ktorý sa bežne nezmestí do zbernej nádoby ako napríklad koberce, nábytok, sedacie súpravy, postele a podobne.

📍 Zberný dvor bude otvorený v piatok 31.3.2023 od 07:00 do 15:30 (obedná prestávka 11:30 – 12:30) a v sobotu 01.04.2023 od 09:00 do 14:00 hod.
Tieto kontajnery môžu využiť všetci obyvatelia, ktorí sú platcami za odpady v Stupave, nie sú určené záhradkárom.
📍Ďalšie dôležité informácie:
Drobný stavebný odpad sa odovzdáva celoročne za poplatok 0,090 €/1kg. Odpad vo vreciach, vedrách a odpad, ktorý sa veľkosťou zmestí do smetnej nádoby, nie je veľkoobjemový odpad. Je to zmesový komunálny odpad a patrí do bežnej smetnej nádoby.
V prípade, že potrebujete jednorazovo zlikvidovať viac odpadu, je to možné riešiť zakúpením špeciálnych 120 l vriec, ktoré vyložíte spolu s nádobou. Ich cena je 1 ks/ 3,40 € a zakúpiť sa dajú na zbernom dvore.
📍V prípade rekonštrukcie nehnuteľnosti, vypratávania priestorov a podobne, môžete si u nás objednať pristavenie veľkoobjemového kontajnera. Jeho pristavenie a likvidáciu odpadu je v tomto prípade potrebné si uhradiť individuálne.
ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU V TOMTO TERMÍNE NEBUDE PREBIEHAŤ. Termín jeho zberu, ktorý realizuje špecializovaná spoločnosť, oznámi mestský úrad obyvateľom v dostatočnom predstihu.

Zdieľať:

Ďalšie články

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 15.4.2023 od 9.00 do 12.00 sa uskutoční na Zbernom dvore zber nebezpečného odpadu. Tento odpad bude odoberať oprávnená firma- ARGUSS s. r. o.

Kalendár zberu pre rok 2023

KALENDÁR ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU V ROKU 2023 V kalendári nájdete termíny vývozu triedeného odpadu a zoznam ulíc podľa jednotlivých obvodov, tiež aj informácie o zbere