Zber nebezpečného odpadu: 25.9.2021

Ak sa vám doma nahromadili staré farby, lepidlá, rozpúšťadlá, agresívne čistiace prostriedky, oleje z áut, žiarivky alebo rôzne batérie, budete ich môcť odovzdať v sobotu, 25. septembra. Na zbernom dvore ich od obyvateľov Stupavy bezplatne odoberie špecializovaná spoločnosť oprávnená na nakladanie s nebezpečným odpadom. Ten totiž nepatrí do nádob na komunálny ani separovaný odpad, keďže […]