Zber nebezpečného odpadu: 25.9.2021

Ak sa vám doma nahromadili staré farby, lepidlá, rozpúšťadlá, agresívne čistiace prostriedky, oleje z áut, žiarivky alebo rôzne batérie, budete ich môcť odovzdať v sobotu, 25. septembra. Na zbernom dvore ich od obyvateľov Stupavy bezplatne odoberie špecializovaná spoločnosť oprávnená na nakladanie s nebezpečným odpadom. Ten totiž nepatrí do nádob na komunálny ani separovaný odpad, keďže predstavuje riziko pre životné prostredie.
Upozornenie: Farby budú odobraté z jednej domácnosti v množstve do 20 kg, riedidlá do 20 kg na domácnosť a oleje do 20 kg na domácnosť. Zberný dvor slúži iba pre fyzické osoby, nie pre živnostníkov.
Dni pre zber vybraných druhov odpadov si môžete pozrieť v kalendári zberu.

Zdieľať:

Ďalšie články

Ako triediť odpad

Možno ste ich už zaregistrovali aj na vašich nádobách – pripravili sme nálepky na triedený odpad. Prevedú vás tým, čo do ktorého koša patrí či