Zber nebezpečného odpadu: 25.9.2021

Ak sa vám doma nahromadili staré farby, lepidlá, rozpúšťadlá, agresívne čistiace prostriedky, oleje z áut, žiarivky alebo rôzne batérie, budete ich môcť odovzdať v sobotu, 25. septembra. Na zbernom dvore ich od obyvateľov Stupavy bezplatne odoberie špecializovaná spoločnosť oprávnená na nakladanie s nebezpečným odpadom. Ten totiž nepatrí do nádob na komunálny ani separovaný odpad, keďže predstavuje riziko pre životné prostredie.
Upozornenie: Farby budú odobraté z jednej domácnosti v množstve do 20 kg, riedidlá do 20 kg na domácnosť a oleje do 20 kg na domácnosť. Zberný dvor slúži iba pre fyzické osoby, nie pre živnostníkov.
Dni pre zber vybraných druhov odpadov si môžete pozrieť v kalendári zberu.

Zdieľať:

Ďalšie články

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

V dňoch 25. a 26. marca 2022 budú na Zbernom dvore na Mierovej ulici v Stupave pristavené veľkoobjemové kontajnery na nadrozmerný komunálny odpad. Patrí do

Ako triediť odpad v Stupave

Ak patríte medzi tých, ktorí ešte s triedením váhajú, pripravili sme prehľadný leták, ktorý vám zodpovie základné otázky. Ďalšie informácie o stojiskách, vývoze, rozdelení ulíc

Kalendár zberu odpadu na rok 2022

Pripravili sme pre Vás kalendár zberu odpadu na rok 2022, v ktorom nájdete dátumy zberu triedeného odpadu, informácie k rozdeleniu podľa jeho druhov či pokyny