ZBERNÝ DVOR JE OTVORENÝ V BEŽNOM REŽIME

Zberný dvor spadá pod prevádzky, ktoré môžu fungovať v neobmedzenom režime aj počas aktuálneho lockdownu. Je pre vás otvorený v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 hod. s obedňajšou prestávkou 11.30 – 12.30 hod a v sobotu od 9.00 do 14.00 hod. Na zbernom dvore môžete odovzdať vytriedený: zelený odpad elektroniku polystyrén pneumatiky zachovalé staré […]