ZBERNÝ DVOR JE OTVORENÝ V BEŽNOM REŽIME

Zberný dvor spadá pod prevádzky, ktoré môžu fungovať v neobmedzenom režime aj počas aktuálneho lockdownu. Je pre vás otvorený v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 hod. s obedňajšou prestávkou 11.30 – 12.30 hod a v sobotu od 9.00 do 14.00 hod.

Na zbernom dvore môžete odovzdať vytriedený:

  • zelený odpad
  • elektroniku
  • polystyrén
  • pneumatiky
  • zachovalé staré oblečenie, knihy, CD, DVD
  • použitý kuchynský olej

Drobný stavebný odpad od fyzických osôb je možné odovzdať za aktuálny poplatok 78,00 € / 1 t. Patrí sem čistá stavebná suť: tehly, tvárnice, dlažba, obkladačky, stavebné drevo, okná, dvere, parkety.

Zberný dvor je určený pre obyvateľov Stupavy, ktorí sú platcami poplatku za odpad.

Zdieľať:

Ďalšie články

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 15.4.2023 od 9.00 do 12.00 sa uskutoční na Zbernom dvore zber nebezpečného odpadu. Tento odpad bude odoberať oprávnená firma- ARGUSS s. r. o.

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Dňoch 31. marca a 1. apríla 2023 budú na Zbernom dvore pristavené veľkoobjemové kontajnery na nadrozmerný komunálny odpad. Patrí do nich taký odpad, ktorý sa