Kalendár zberu pre rok 2023

KALENDÁR ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU V ROKU 2023 V kalendári nájdete termíny vývozu triedeného odpadu a zoznam ulíc podľa jednotlivých obvodov, tiež aj informácie o zbere odpadu na Zbernom dvore, kovového aj nebezpečného odpadu. Rovnako vás prevedie zoznamom položiek, ktoré patria či nepatria medzi papier, sklo a plast.