Kalendár zberu pre rok 2023

KALENDÁR ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU V ROKU 2023
V kalendári nájdete termíny vývozu triedeného odpadu a zoznam ulíc podľa jednotlivých obvodov, tiež aj informácie o zbere odpadu na Zbernom dvore, kovového aj nebezpečného odpadu. Rovnako vás prevedie zoznamom položiek, ktoré patria či nepatria medzi papier, sklo a plast.

Zdieľať:

Ďalšie články

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Dňoch 31. marca a 1. apríla 2023 budú na Zbernom dvore pristavené veľkoobjemové kontajnery na nadrozmerný komunálny odpad. Patrí do nich taký odpad, ktorý sa