ZMENY VO VÝVOZE ODPADU POČAS SVIATKOV

Vzhľadom na to, že štátne sviatky 1. a 8. máj pripadajú tento rok na pondelok, prebehne pondelkový zvoz komunálneho odpadu v utorok. Počas oboch sviatkov bude rovnako zatvorený aj zberný dvor. Ďakujeme za pochopenie.