ZMENY VO VÝVOZE ODPADU POČAS SVIATKOV

Vzhľadom na to, že štátne sviatky 1. a 8. máj pripadajú tento rok na pondelok, prebehne pondelkový zvoz komunálneho odpadu v utorok. Počas oboch sviatkov bude rovnako zatvorený aj zberný dvor. Ďakujeme za pochopenie.

Zdieľať:

Ďalšie články

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 15.4.2023 od 9.00 do 12.00 sa uskutoční na Zbernom dvore zber nebezpečného odpadu. Tento odpad bude odoberať oprávnená firma- ARGUSS s. r. o.

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Dňoch 31. marca a 1. apríla 2023 budú na Zbernom dvore pristavené veľkoobjemové kontajnery na nadrozmerný komunálny odpad. Patrí do nich taký odpad, ktorý sa

Kalendár zberu pre rok 2023

KALENDÁR ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU V ROKU 2023 V kalendári nájdete termíny vývozu triedeného odpadu a zoznam ulíc podľa jednotlivých obvodov, tiež aj informácie o zbere