ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu ????????. ????????. ???????????????? ???????? ????:???????? ???????????? ???????? ????????:???????? ????????????. prebehne zber nebezpečného odpadu. Preberať ho budú pracovníci spoločnosti ARGUSS s. r. o. len od občanov fyzických osôb – nepodnikateľov ???????? ???????????????????????????? ???????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ???? ????????????????????????????. Obyvatelia môžu odovzdať: farby, lepidlá, pesticídy, rozpúšťadlá, brzdové kvapaliny, nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky, oleje a […]