ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 𝟐𝟏. 𝟏𝟎. 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐨𝐝 𝟗:𝟎𝟎 𝐡𝐨𝐝 𝐝𝐨 𝟏𝟐:𝟎𝟎 𝐡𝐨𝐝. prebehne zber nebezpečného odpadu. Preberať ho budú pracovníci spoločnosti ARGUSS s. r. o. len od občanov fyzických osôb – nepodnikateľov 𝐧𝐚 𝐙𝐛𝐞𝐫𝐧𝐨𝐦 𝐝𝐯𝐨𝐫𝐞 𝐧𝐚 𝐌𝐢𝐞𝐫𝐨𝐯𝐞𝐣 𝐮𝐥𝐢𝐜𝐢 𝐯 𝐒𝐭𝐮𝐩𝐚𝐯𝐞. Obyvatelia môžu odovzdať: farby, lepidlá, pesticídy, rozpúšťadlá, brzdové kvapaliny, nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky, oleje a […]