ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 𝟐𝟏. 𝟏𝟎. 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐨𝐝 𝟗:𝟎𝟎 𝐡𝐨𝐝 𝐝𝐨 𝟏𝟐:𝟎𝟎 𝐡𝐨𝐝. prebehne zber nebezpečného odpadu. Preberať ho budú pracovníci spoločnosti ARGUSS s. r. o. len od občanov fyzických osôb – nepodnikateľov 𝐧𝐚 𝐙𝐛𝐞𝐫𝐧𝐨𝐦 𝐝𝐯𝐨𝐫𝐞 𝐧𝐚 𝐌𝐢𝐞𝐫𝐨𝐯𝐞𝐣 𝐮𝐥𝐢𝐜𝐢 𝐯 𝐒𝐭𝐮𝐩𝐚𝐯𝐞.
Obyvatelia môžu odovzdať: farby, lepidlá, pesticídy, rozpúšťadlá, brzdové kvapaliny, nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky, oleje a tuky, žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť, kovové, plastové alebo sklenené obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami.
Z jednej domácnosti budú odobraté: farby v množstve do 20 kg, riedidlá 20 kg, oleje 20 kg.
Nebezpečný odpad sa bude odoberať výlučne iba v danom termíne.

Zdieľať:

Ďalšie články

ZMENA V TERMÍNE VÝVOZU ODPADU

Vzhľadom na to, že na piatok 15. septembra pripadá sviatok, prebehne piatkový zvoz komunálneho odpadu vo štvrtok 14. septembra. Počas sviatku bude tiež zatvorený zberný

ZMENA VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

Vzhľadom na to, že na stredu 5. júla pripadá štátny sviatok, prebehne stredajší zvoz komunálneho odpadu v utorok, 4. júla. Počas sviatku bude rovnako zatvorený