ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 𝟐𝟏. 𝟏𝟎. 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐨𝐝 𝟗:𝟎𝟎 𝐡𝐨𝐝 𝐝𝐨 𝟏𝟐:𝟎𝟎 𝐡𝐨𝐝. prebehne zber nebezpečného odpadu. Preberať ho budú pracovníci spoločnosti ARGUSS s. r. o. len od občanov fyzických osôb – nepodnikateľov 𝐧𝐚 𝐙𝐛𝐞𝐫𝐧𝐨𝐦 𝐝𝐯𝐨𝐫𝐞 𝐧𝐚 𝐌𝐢𝐞𝐫𝐨𝐯𝐞𝐣 𝐮𝐥𝐢𝐜𝐢 𝐯 𝐒𝐭𝐮𝐩𝐚𝐯𝐞.
Obyvatelia môžu odovzdať: farby, lepidlá, pesticídy, rozpúšťadlá, brzdové kvapaliny, nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky, oleje a tuky, žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť, kovové, plastové alebo sklenené obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami.
Z jednej domácnosti budú odobraté: farby v množstve do 20 kg, riedidlá 20 kg, oleje 20 kg.
Nebezpečný odpad sa bude odoberať výlučne iba v danom termíne.

Zdieľať:

Ďalšie články

ZMENY V POPLATKOCH ZA KOMUNÁLNE ODPADY

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2024 stanovený 𝗻𝗮 𝟱𝟴 € 𝘇𝗮 𝗼𝘀𝗼𝗯𝘂 na kalendárny rok. Zvyšovanie tohto poplatku

KALENDÁR ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU 2024

KALENDÁR ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU 2024 Ak ste si neodložili kalendár zberu triedeného odpadu v Stupave na rok 2024 z decembrových Stupavských novín, nájdete ho na

ZMENA TERMÍNU VÝVOZU ODPADU

Vzhľadom na to, že na piatok 17. novembra pripadá štátny sviatok, vývoz komunálneho odpadu pripadajúci na tento deň prebehne vo štvrtok, 16. novembra. Počas sviatku