ZMENY V POPLATKOCH ZA KOMUNÁLNE ODPADY

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2024 stanovený 𝗻𝗮 𝟱𝟴 € 𝘇𝗮 𝗼𝘀𝗼𝗯𝘂 na kalendárny rok. Zvyšovanie tohto poplatku je nevyhnutné na väčšine územia SR a to vzhľadom na neustále zvyšovanie poplatkov za skládkovanie, pribúdajúce legislatívne povinnosti pre obce, nariadenú valorizáciu miezd či zvyšovanie cien energií, pohonných hmôt alebo […]