ZMENY V POPLATKOCH ZA KOMUNÁLNE ODPADY

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2024 stanovený ???????? ???????? € ???????? ???????????????????? na kalendárny rok. Zvyšovanie tohto poplatku je nevyhnutné na väčšine územia SR a to vzhľadom na neustále zvyšovanie poplatkov za skládkovanie, pribúdajúce legislatívne povinnosti pre obce, nariadenú valorizáciu miezd či zvyšovanie cien energií, pohonných hmôt alebo […]