Mesto Stupava

Mesto Stupava

Adresa:

Hlavná 1/24,
900 31
Stupava

IČO:

00305081

Relevantné dokumenty

Odberateľská faktúra
700.00 Eur
Odberateľská faktúra
212.00 Eur
Odberateľská faktúra
1800.00 Eur
Odberateľská faktúra
3043.00 Eur
Odberateľská faktúra
1120.00 Eur
Odberateľská faktúra
1935.00 Eur
Odberateľská faktúra
600.00 Eur
Odberateľská faktúra
4558.00 Eur
Odberateľská faktúra
950.00 Eur
Odberateľská faktúra
850.00 Eur
Odberateľská faktúra
308.00 Eur
Odberateľská faktúra
8889.31 Eur
Faktúra
933.69 Eur
Odberateľská faktúra
1180.00 Eur
Odberateľská faktúra
920.00 Eur
Odberateľská faktúra
3664.32 Eur
Odberateľská faktúra
8940.00 Eur
Odberateľská faktúra
1830.00 Eur
Odberateľská faktúra
902.72 Eur
Odberateľská faktúra
3284.00 Eur
Odberateľská faktúra
730.00 Eur
Odberateľská faktúra
13740.00 Eur
Prenájmy
Eur
Odberateľská faktúra
486.00 Eur
Odberateľská faktúra
500.00 Eur
Faktúra
933.69 Eur
Odberateľská faktúra
24000,00 Eur
Faktúra
933,69 Eur
Odberateľská faktúra
2250,00 Eur
Odberateľská faktúra
180,00 Eur
Zmluva
Eur
Zmluva
Eur
Faktúra
33,00 Eur
Faktúra
33,00 Eur
Zmluva
Eur
Zmluva
Eur