Mesto Stupava

Mesto Stupava

Adresa:

Hlavná 1/24,
900 31
Stupava

IČO:

00305081

Relevantné dokumenty

Odberateľská faktúra
1180.00 Eur
Odberateľská faktúra
920.00 Eur
Odberateľská faktúra
3664.32 Eur
Odberateľská faktúra
8940.00 Eur
Odberateľská faktúra
1830.00 Eur
Odberateľská faktúra
902.72 Eur
Odberateľská faktúra
3284.00 Eur
Odberateľská faktúra
730.00 Eur
Odberateľská faktúra
13740.00 Eur
Prenájmy
Eur
Odberateľská faktúra
486.00 Eur
Odberateľská faktúra
500.00 Eur
Faktúra
933.69 Eur
Odberateľská faktúra
24000,00 Eur
Faktúra
933,69 Eur
Odberateľská faktúra
2250,00 Eur
Odberateľská faktúra
180,00 Eur
Zmluva
Eur
Zmluva
Eur
Faktúra
33,00 Eur
Faktúra
33,00 Eur
Zmluva
Eur
Zmluva
Eur