Obec Vysoká pri Morave

Obec Vysoká pri Morave

Adresa:

Hlavná 196,
900 66
Vysoká pri Morave

IČO:

305197

Relevantné dokumenty

Odberateľská faktúra
781.60 Eur
Odberateľská faktúra
641.52 Eur
Odberateľská faktúra
163.92 Eur
Odberateľská faktúra
251.28 Eur
Odberateľská faktúra
557.12 Eur
Odberateľská faktúra
199.68 Eur
Odberateľská faktúra
229.28 Eur
Odberateľská faktúra
369.12 Eur
Odberateľská faktúra
422.56 Eur
Odberateľská faktúra
464.96 Eur
Odberateľská faktúra
391.04 Eur
Odberateľská faktúra
536.64 Eur
Odberateľská faktúra
203.52 Eur
Odberateľská faktúra
612.16 Eur
Odberateľská faktúra
257.28 Eur
Odberateľská faktúra
467.36 Eur
Odberateľská faktúra
465.76 Eur
Odberateľská faktúra
469.92 Eur
Odberateľská faktúra
306.24 Eur
Odberateľská faktúra
377.76 Eur
Odberateľská faktúra
692.32 Eur
Odberateľská faktúra
266.24 Eur
Odberateľská faktúra
154.72 Eur
Odberateľská faktúra
482.24 Eur
Odberateľská faktúra
556.96 Eur
Odberateľská faktúra
82.50 Eur
Odberateľská faktúra
280.00 Eur
Odberateľská faktúra
647.78 Eur
Odberateľská faktúra
430.16 Eur
Odberateľská faktúra
280.00 Eur
Odberateľská faktúra
46.40 Eur
Odberateľská faktúra
172.96 Eur
Odberateľská faktúra
260.00 Eur
Odberateľská faktúra
400.16 Eur
Odberateľská faktúra
100.42 Eur
Odberateľská faktúra
312.82 Eur
Odberateľská faktúra
367.04 Eur
Odberateľská faktúra
507.60 Eur
Odberateľská faktúra
178.48 Eur
Odberateľská faktúra
197.00 Eur
Odberateľská faktúra
158.08 Eur
Odberateľská faktúra
563.20 Eur
Odberateľská faktúra
554.80 Eur
Odberateľská faktúra
202.07 Eur
Odberateľská faktúra
387.37 Eur
Odberateľská faktúra
424.80 Eur
Odberateľská faktúra
422.93 Eur
Odberateľská faktúra
440.03 Eur
Odberateľská faktúra
275.88 Eur
Odberateľská faktúra
444,80 Eur
Odberateľská faktúra
387,18 Eur
Odberateľská faktúra
247,67 Eur
Odberateľská faktúra
247,20 Eur
Odberateľská faktúra
283,67 Eur
Odberateľská faktúra
283,67 Eur
Odberateľská faktúra
200,72 Eur
Odberateľská faktúra
160,15 Eur
Odberateľská faktúra
80,40 Eur
Odberateľská faktúra
361,07 Eur
Odberateľská faktúra
583,95 Eur
Odberateľská faktúra
371,36 Eur
Odberateľská faktúra
133,97 Eur
Odberateľská faktúra
136,03 Eur
Odberateľská faktúra
136,03 Eur
Odberateľská faktúra
309,17 Eur
Odberateľská faktúra
244,73 Eur
Odberateľská faktúra
548,96 Eur
Odberateľská faktúra
532,08 Eur
Odberateľská faktúra
509,28 Eur