Zverejňovanie – dokumenty

Druh dokumentu
Druh dokumentu
Suma dokumentu (v Eur)
Suma dokumentu (v Eur) - slider
Suma dokumentu (v Eur) - inputs
Eur
Eur
Dodávateľské faktúry
41.35 Eur
Dodávateľské faktúry
2412.00 Eur
Dodávateľské faktúry
182.00 Eur
Dodávateľské faktúry
200.00 Eur
Dodávateľské faktúry
58.30 Eur
Dodávateľské faktúry
385.76 Eur
Objednávka
28788.00 Eur
Objednávka
1532.40 Eur
Dodávateľské faktúry
277.20 Eur
Dodávateľské faktúry
851.30 Eur
Dodávateľské faktúry
31.07 Eur
Dodávateľské faktúry
46.75 Eur
Dodávateľské faktúry
205.42 Eur
Dodávateľské faktúry
330.00 Eur
Dodávateľské faktúry
324.00 Eur
Dodávateľské faktúry
527.04 Eur
Dodávateľské faktúry
1142.40 Eur
Dodávateľské faktúry
40.04 Eur
Dodávateľské faktúry
48.31 Eur
Dodávateľské faktúry
504.66 Eur
Dodávateľské faktúry
154.09 Eur
Dodávateľské faktúry
6.86 Eur
Dodávateľské faktúry
375.79 Eur
Dodávateľské faktúry
381.22 Eur
Dodávateľské faktúry
86.97 Eur
Dodávateľské faktúry
21.52 Eur
Dodávateľské faktúry
771.19 Eur
Dodávateľské faktúry
212.86 Eur
Objednávka
1674.76 Eur
Dodávateľské faktúry
48.31 Eur
Dodávateľské faktúry
314.99 Eur
Dodávateľské faktúry
373.85 Eur
Dodávateľské faktúry
241.22 Eur
Dodávateľské faktúry
382.28 Eur
Dodávateľské faktúry
58.73 Eur
Dodávateľské faktúry
443.88 Eur
Dodávateľské faktúry
513.03 Eur
Dodávateľské faktúry
5725.95 Eur
Dodávateľské faktúry
292.45 Eur
Dodávateľské faktúry
718.51 Eur
Dodávateľské faktúry
26.46 Eur
Dodávateľské faktúry
1369.38 Eur
Dodávateľské faktúry
313.54 Eur
Dodávateľské faktúry
154.00 Eur
Dodávateľské faktúry
648.56 Eur
Dodávateľské faktúry
59.22 Eur
Dodávateľské faktúry
72.00 Eur